Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Посетена: 456

Прочети повече

Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Посетена: 488

Прочети повече

Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Посетена: 527

Прочети повече

Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Посетена: 481

Прочети повече

Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Посетена: 689

Прочети повече

Вариант 1 Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Вариант 2 Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Посетена: 654

Прочети повече

Общо решение Трасировъчен план Монтажни схеми Детайл настилка Обяснителна записка Посетена: 845

Прочети повече

Обща информация Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент […]

Прочети повече

РЕГЛАМЕНТ 1. В конкурса могат да участват всички ученици от среден и горен курс на училищата на територията на район „Слатина”, изучаващи творчеството на Пейо Яворов;2. В конкурса могат да вземат участие деца и младежи от читалища и културни центрове на територията на район „Слатина”, изучащаващи творчеството на Пейо Яворов в училищната програма;3. Участниците участват […]

Прочети повече

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Конкурсът е с районен характер за район „Слатина” на Столична община и е посветен на богатото и безценно творчество на един от най-значимите български поети символисти: Пейо Яворов. Конкурсът има за цел да провокира учениците да прочетат произведенията на автора на емблематичните за националната ни литература творби „Две хубави очи”, „В полите на […]

Прочети повече