Проектът  „По-уверени, по-знаещи и по-можещи“ се финансира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г. със сумата от 19990.70 лв. и се осъществи с децата и педагогическите екипи на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, ДГ №61 „Шарено петле” и ДГ […]

Прочети повече

Доклад конструктивно обследване Посетена: 407

Прочети повече

ДокладРезюме на доклад – 1Резюме на доклад – 2Резюме на доклад – 3Резюме на доклад – 4Резюме на доклад – 5Резюме на доклад – 6Сертификат Посетена: 428

Прочети повече

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Посетена: 591

Прочети повече

ДокладРезюме на доклад – 1Резюме на доклад – 2Резюме на доклад – 3Резюме на доклад – 4Резюме на доклад – 5Резюме на доклад – 6Сертификат Посетена: 373

Прочети повече

Доклад конструктивно обследванеПриложение 1 Посетена: 427

Прочети повече

Техническо задание 1. Архитектура 2. Доклад обследване 3. Конструктивно обследване 4. Обследване за енергийна ефективност 5. Технически паспорт Посетена: 445

Прочети повече

Техническо заданиеКонструктивно обследванеОбследване за енергийна ефективностТехнически паспорт Посетена: 399

Прочети повече

Техническо заданиеКонструктивно обследванеСертификатДоклад от обследванетоОбследване за енергийна ефективностРезюме на доклад – 1Резюме на доклад – 2Резюме на доклад – 3Резюме на доклад – 4Резюме на доклад – 5Резюме на доклад – 6Технически паспорт Посетена: 401

Прочети повече

Техническо заданиеДоклад от обследванеТехнически паспорт Посетена: 757

Прочети повече