Столична община уведомява всички заинтересовани граждани, че е възобновен приемът на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с нови екологични алтернативи по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – […]

Прочети повече

Тук може да се запознаете с отчета на район Слатина за изминалата 2020 година. Посетена: 77

Прочети повече

На 04.01.2021 г. в кв. Яворов ще бъде въведена “Зелена зона” за платено почасово паркиране. Може да се запознаете с необходимите условия и стъпки за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране: Кои лица имат право на локално платено паркиране: физически лица, които управляват ППС и са собственици на жилищни имоти; физически лица, които управляват ППС и са наематели на жилищни имоти; физически лица, които управляват ППС […]

Прочети повече

   Проектът  „По-уверени, по-знаещи и по-можещи“ се финансира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г. със сумата от 19990.70 лв. и се осъществи с децата и педагогическите екипи на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, ДГ №61 „Шарено петле” и ДГ […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ съграждани,   На основание писмо вх.№ РСЛ20-ВК08-1755/ 19.11.2020г., постъпило в районната администрация от инж. Димитър Петров- Директор на Дирекция „Управление и анализ на трафика”- Столична община, съгласно Решение по т. 55 от Протокол № 49 от проведено заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при СО, е необходимо провеждане на […]

Прочети повече

Уважаеми съкварталци, обработихме резултатите от анкетата, в която Ви питахме какви са приоритетите Ви за 2021. В нея се включиха 921 участника. Получихме 2529 отговора. Обобщили сме ги в различни категории. Тук Ви представяме 20-те най-важни за Вас. Ще съобразим работата си през следващата година с Вашите предложения. Благодарим за активността. поддръжка на зелени площи […]

Прочети повече

С издадена Заповед от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, от 23,30 ч. на 27 ноември -петък, в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Заповедта е в сила до 21 декември 2020 г.  С целия текст на заповедта може да се запознаете тук Посетена: 208

Прочети повече

По случай седмицата на бащата (9.11.2020 – 15.11.2020), район “Слатина” и фондация Лале организираха изложба на открито.  8 пана напомниха колко е важна ролята на бащата. Изложбата ще може да бъде разгледана, докато атмосферните условия го позволяват. Паната може да разгледате и в галерията по долу. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Посетена: 180

Прочети повече

Район “Слатина” Ви информира, че във връзка с максимално ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на граждани и юридически лица в центровете за административно обслужване, имате възможност за получаване на административни услуги като електронни такива.   Реализираните услуги към настоящия момент чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са достъпни […]

Прочети повече

   Проектът  „По-уверени, по-знаещи и по-можещи“ се финансира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) по приоритет 3 по КП 33.18-2019 г. със сумата от 19990.70 лв. и се осъществи с децата и педагогическите екипи на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, ДГ №61 „Шарено петле” и ДГ […]

Прочети повече