ПРОТОКОЛ № 04 На 15.04.2021г. от 09.00ч се проведе Заседание № 4- онлайн, на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД ), определен със Заповед № РСЛ21-РД09-10/ 12.01.2021г.  на кмета на район „Слатина“-СО,  в състав:  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Илиев- кмет на район „Слатина“-СО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тошко Николов- заместник-кмет на район „Слатина“-СО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: […]

Прочети повече

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна […]

Прочети повече

От днес влизат в сила част от новите противоепидемични мерки, обявени от МЗ: Възобновява се присъственият учебен процес за учениците: от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование; в специалните училища за ученици със сензорни увреждания; от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД №РСЛ21-РД09-143/30.03.2021 г. На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 275 от КТ , чл. 22, чл. 23, чл. 38а от ЗДСл. и чл. 4 от ЗЗБУТ на основание Решение на МС № 72/26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемиологична обстановка и т. 27 от Заповед № […]

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че на 05.04.2021г. се предвижда обработка срещу гризачи, а на 09.04.2021г. – срещу кърлежи в Парковете на територията на район „Слатина“.   07.04.2021г. – срещу ларви на комари на водните площи на река Слатинска. 20.04.2021г. – срещу кърлежи на прилежащите зелени площи  на бул. „Михай Еминеску“ и бул. „Ситняково“. 21.04.2021г. – срещу кърлежи […]

Прочети повече

До кабелните оператори,изградили или изграждащи въздушни кабелни мрежи за пренос на данни на територията на район „Слатина“  Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с извършваните от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на район „Слатина“ – СО проверки, относно законността на изградените кабелни мрежи на територията на Района, Ви уведомяваме, че при установяване на положени въздушно, на […]

Прочети повече

От понеделник, 5 април, детските градини и яслите да възобновят работата си. След края на пролетната ваканция на учениците, от 12 април, се възобновява присъственото обучение на децата от 1-ви до 12-ти клас, като графикът ще бъде оповестен в рамките на следващата седмица. Също от 12 април се допускат груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и […]

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че на 30.03.2021г. се предвижда обработка срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Слатина“ – СО. Ще се пръскат междублокови пространства, детски площадки и места за отдих. Пръскането е с начален час 6.00 ч. Моля да съобразите контакта на децата и домашните любимци с карантинния период за препарата (Бандит 10), който е […]

Прочети повече

Наредба, приета с ПМС №76,  дава възможност да се компенсират родителите на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. За учебната 2020/2021 година заявления за  ще се приемат до 30 април 2021 година в администрацията на СО – район „Слатина“. Компенсациите са за периода от 1 януари до 14 септември 2021 […]

Прочети повече

От 22 март до 31 март на територията на страната действат следните временни противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването:   Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Преустановява се присъственото […]

Прочети повече