ХII-ТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЙ-ГОЛEМИЯ ГАЛА КОНЦЕРТ ЗА ПОП И РОК МУЗИКА „СОФИЯ“ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА И ОБЩЕСТВЕНО-ЗНАЧИМИ КАУЗА  На 15 септември София ще бъде музика. ХII-тият Гала концерт на Фестивала за поп и рок музика „СОФИЯ“ 2022 отново завладява почитателите на поп и рок музиката, изпълнен с невероятни емоции, надежди за бъдещи успехи, […]

Прочети повече

 КОМПЕНСАЦИИ Важно за родители на деца до 3 годишна възраст УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с ПМС № 231/01.08.2022г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022г.  на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на […]

Прочети повече

 Дни на отворените врати Скъпи съграждани,  На 14 септември 2022 г. от 11:00 часа в читалище „Светлина“ на адрес ул. „Гео Милев“ №136 ще се проведат отворени врати по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. По време на дните на отворени врати ще […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Тук ще публикуваме информацията за предстоящите парламентарни избори за 48 Народно събрание на 2 октомври 2022 г. Всичко за изборите от сайта на Столична община Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: номер 18429 за мобилните оператори, цена 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS-а […]

Прочети повече

Срок на подаване на заявления – 01 септември 2022 г. Скъпи съграждани,  От 01 август стартира програма „Зелена София“ на Столична община за 2022 г., в която можете да кандидатствате за инструменти и материали за облагородяване на зелените пространства около жилищата си.  Ето къде можете да намерите пълната информация за този прозорец на програмата: shorturl.at/cnQ37  Вашите […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: – образование –  висше – степен бакалавър,  област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – икономика; -минимален професионален опит 2 години; -вид на правоотношението […]

Прочети повече

О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина” на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ22-РД-229/07.07.2022 г. на кмета на СО […]

Прочети повече

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Столична община поддържа официална Viber общност от 2019 година насам, като към момента потребителите надхвърлят 34 000 души. Всекидневно в общността се публикува важна и актуална информация за гражданите и гостите на столицата, касаеща промяна в организацията на движението, пръскане на тревни площи против кърлежи, миене на улици, разположение на […]

Прочети повече

Уважаеми граждани, По-долу можете да видите графика за за обработка на зелените площи в район „Слатина“ против бълхи на 29 юни 2022 г. По предварителен график обработката да завърши на 11.07.2022г., съобразно косенето в района, при подходящи метеорологични условия. Всички дати на последващи обработки ще бъдат предварително обявени на сайта на общината, СРЗИ и ЗС на […]

Прочети повече

Скъпи съграждани,  Следва СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” при Столична община – район „Слатина”. Допуснати до конкурс  кандидати: Е.Георгиева – РСЛ22-ГР94-2235/02.06.2022 г. С.Петков – РСЛ22-ГР94-2269/06.06.2022 г. Г.Георгиева РСЛ22-ГР94-2287/07.06.2022 г. Посочените кандидати следва да се явят  на 24.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на […]

Прочети повече