СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ …./изтегли/ СПИСЪК ПОТРЕБИТЕЛИ …./изтегли/ Посетена: 540

Прочети повече

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ” … Прочети още ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Посетена: 432

Прочети повече

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ” Покана…/изтегли/ Посетена: 407

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” …./Изтегли/Заявление …/изтегли/Декларация лични данни…/изтегли/Декларация съдимост и здравословно състояние…/изтегли/ Посетена: 490

Прочети повече

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ” ОТ 16 ДО 29 ФЕВРУАРИ 2016 Г. Прочети още: … Посетена: 401

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ Столична община, район „Слатина” стартира работа в изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0230-C001/18.12.2015 г., по проект „Център за интегрирани грижи” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. От 16 февруари 2016 г. предстои прием на документи за работа по проекта и на […]

Прочети повече