Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в началото на месец май 2024  г., заявления за включване в Механизъм Лична помощ ще се приемат най-късно до  25.04.2024 г., съгласно писмо № СОА24-НЦ62-387-(1)/09.04.2024 г. на Столична община. Посетена: 9

Прочети повече

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Столична община – район „Слатина“ в качеството си на водещ партньор по сключени партньорски споразумения по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I”, на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява […]

Прочети повече

756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, Документи за включване в механизъм „Лична помощ“, този месец ще приемаме до 22 декември 2023. Весели празници! Посетена: 508

Прочети повече

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“1 Проект 2023-1-BG01-KA210-SCH-000155629     В два последователни дни,   на 8 и 9 декември 2023г.,  се състоя среща между  екипите на районната администрация, партньорите от Виена  „Epsilon Marketing“ и партньорите от 184 ДГ „Мечо Пух“, с което се даде старт на проекта  по   Програма:  Еразъм+, КД2, Малки партньорства/Erasmus+, KA2, Small-scale partnerships Период на проектни дейности: […]

Прочети повече

          Интересът към предоставяната услуга, “Грижа в дома на Столична община“ – район Слатина се засилва. До момента  са назначени 19 / деветнадесет/  специалисти  „Персонал за грижа в дома/помощник в домашни условия“, които обгрижват в домашни условия хора, нуждаещи се от подкрепа. Към екипа се включва и медицинска сестра, която предоставя медицинска грижа и отговаря […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ да бъде предоставяна на нуждаещи се хора в столицата. Предвижда се за период от 12 месеца да бъдат обхванати 1 530 […]

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА“  ОБЯВЯВА Процедура за включване в проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична община № СОА23-РД09-1071/02.05.2023 г. за предоставяне на помощ за осъществяване на […]

Прочети повече

Уважаеми граждани, открива се процедурата за участие по Програма “Зелена София” 2023г. Имате възможност да вземете участие и да облагородите междублоковите пространства, общинска собственост, около блоковете си с предоставените Ви: цветя, дървесна и храстова растителност, градински инструменти, паркова мебел, материали за ремонт, плочки, антипаркинг елементи, градински огради декоративни камъни и други. Краен срок за подаване […]

Прочети повече

СО район „Слатина”  изпълни  проект с договор  № BG05M9OP001-2.101-0181-C02 „Грижа за хората в район Слатина” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Дейностите приключиха на 31 август 2021 г. Обслужени са 178 лица, […]

Прочети повече