Технически паспорт се съставя за нови и за съществуващи строежи. Обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти, редът за извършване на обследването на строежите както и сроковете за съставяне на техническите паспорти на отделните категории строежи се определят в Наредба № 5 от 28 […]

Прочети повече

Тук може да се запознаете с отчета на район Слатина за изминалата 2020 година. Посетена: 400

Прочети повече

С 4 нови заповеди на министъра на здравеопазването се регламентират правилата за работа на фирми и институции, посещения на търговски обекти, училища, детски градини ясли и паркове, както и условията за влизане на територията на Република България и условията за карантина и изолация на физически лица. С пълния текст на заповедите може да се запознаете […]

Прочети повече

Уважаеми съкварталци, Район „Слатина” организира виртуална приемна за граждани, която ще функционира до отмяната на наложените мерки във връзка с COVID-19. Приемната ще се реализира през платформата за онлайн срещи “Zoom”. За целта е необходимо да се регистрирате предварително на e-mail: info@so-slatina.org като посочите с представител на кой отдел и по каква причина искате да се […]

Прочети повече

Министър Кирил Ананиев със Заповед от 06.04.2020 год. налага временна забрана за влизане на територията на Република България, във връзка с разпространението на COVID-19. Заповдта урежда и реда за поставяне под карантина. Ето част от най-важните текстове: 1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички граждани на трети страни, през всички гранични […]

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 ГОД     На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, чл.44 ал.2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал.1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, […]

Прочети повече

Със заповед РД-01-169 от 31.03.2020 се отменя изискването всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места да имат поставена защитна маска за лице. С пълния текст на заповедтта може да се запознаете тук. Посетена: 365

Прочети повече

Със заповед на здравния министър от днес всички лица, посещаващи открити или закрити обществени места, са длъжни да носят маски. С целия текст на заповедта може да се запознаете тук  Посетена: 867

Прочети повече

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 […]

Прочети повече

02 807 87 57 – НАЦИОНАЛНА ДЕНОНОЩНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА COVID-19 112 – НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 02 81 88 522 и 0879 811 403 – ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ, ТРУДНО ПОДВИЖНИ И БОЛНИ ВЪЗРАСТНИ 0700 173 10 – КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА ПОД КАРАНТИНА И […]

Прочети повече