Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ) В СО район „Слатина” се изпълнява Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, По реда на §4, ал. 2 от ДР във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Основен ремонт и пристройки на съществуваща триетажна масивна сграда – център за социални услуги“, с местонахождение в поземлен имот с идентификатор 68134.705.211, част от УПИ I […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,  На 18.06.2022г. /събота/ от 08.30 до 14.30 часа на паркинга пред районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата като: Живак и уреди, съдържащи живак/живачни термометри, прекъсвачи и др./; Лакове и бояджийски материали; Домакински препарати и химикали; Мастила и […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, За да сте спокойни, бихме искали да Ви предупредим, че на 2 юни в 12 часа по повод отбелязването на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България ще бъдат задействани сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, С решение №270 от 21.04.2022 г. Столичният общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция, и бе взето решение за закупуване на 250 броя устройства.  ТУК можете да намерите текста на решението, информация за кандидатстването за тази помощ и образци на заявление и декларация. Посетена: 78

Прочети повече

На вниманието на бизнесите в района: Стартира процедура по разработване на регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. Предложения за програми за заетост се приемат до 12:00 часа на 17.05.2022 г. на ул. „Алабин“ №22. Повече информация за Националния план за заетост за 2022 г. можете […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Ако изпитвате затруднения с работата с информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ): https://kg.sofia.bg/, моля, обръщайте се към дирекция „Образование“ на Столична община на тел: 02/9433183. Екипът на отдел „Образование, култура, електронно управление и спорт“ в район „Слатина“-СО Посетена: 236

Прочети повече

Район „Младост“ – Столична община съобщава на основание чл. 128, ал. 1 и 11 (предишна ал. 10 – изм., ДВ, бр. 16 от 2021 г.) от ЗУТ, че са преработени проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка […]

Прочети повече

В сградата на район „Слатина“ на бул. „Шипченски проход“ №67 кметът Георги Илиев отваря пункт за събиране на помощи за пострадалите от войната в Украйна. Пунктът се намира на партерния етаж на сградата, вляво от централния вход, и работи с работното време на районната администрация: работно време: 08:30 – 17:00 часа За контакти за дарения […]

Прочети повече

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,               Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища, поради липса на свободни […]

Прочети повече