Началник отдел – Жени Кънева, стая 104, т. 02/870 63 04

ГРАО

Людмила Петрова – т. 02/873 14 82

Ива Анева – т. 02/873 14 82

Траянка Виденова – т. 02/870 92 46

Инна Дериволкова – т. 02/870 92 46

Деловодство

Цветана Ангелова – т. 02/870 02 95

Корнелия Кънева – т. 02/870 02 95

Юлияна Найденова – т. 02/870 02 95

Началник отдел – Бистра Гелева, стая 317, т. 02/873 79 56

Главен юрисконсулт – Венцислав Дъбов, стая 317, т. 02/873 79 56

Юрисконсулт – Максим Серафимов, стая 318, т. 02/872 01 74

Юрисконсулт – Пламен Кръстев, стая 318, т. 02/872 01 74

Човешки ресурси – Весела Манева, стая 307, т. 02/870 92 73

Главен експерт – Нели Петрова, стая 307, т. 02/870 92 73

Началник отдел – Анета Донева, стая 205, т. 02/870 33 15

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

Снежа Петкова – стая 205, т. 02/870 33 15

Цветанка Вельова – стая 203, т. 02/870 70 21

Мирослава Колева – стая 203, т. 02/870 70 21

Десислава Бонева – стая 204, т. 02/870 33 15

Андрей Нинов – стая 204, т. 02/870 33 15

Регистрация и контрол на търговската дейност

Илияна Филипова – стая 201, т. 02/870 44 11

Красимир Георгиев – стая 201, т. 02/870 44 11

Началник отдел – Стефка Любомирова, стая 301, т. 02/973 32 63

Стояна Константинова – главен експерт, стая 301, т. 02/973 32 63

Мариела Делева – главен експерт, стая 310, т. 02/870 51 59

Кети Алексова – младши експерт, стая 310, т. 02/870 51 59

Аксиния Кръстева – специалист, стая 310, т. 02/870 51 59

Началник отдел – Емилия Ранкова, стая 302, т. 02/ 870 52 79

Лиляна Илиева – стая 302, т. 02/ 870 52 79

Наталия Батьова – стая 304, т. 02/870 62 71

Ивелина Симеонова – Направление „Просвета”, стая 305, т. 02/872 05 57

Валя Димитрова – стая 305, т. 02/872 05 57

Райна Кръстева – касиер, стая 309, т. 02/871 81 23

Здравка Цветкова – каса, гише 102, т. 02/872 00 29

Домакин – Даниела Станкова – стая 111, т. 02/872 00 29

Началник отдел и главен инженер – инж. Росица Тодорова – стая 209, т. 02/871 80 15

Инженерна инфраструктура, благоустройство

Албена Димитрова – стая 202, т. 02/870 51 58

инж. Диана Тодорова – стая 202, т. 02/870 51 58

инж. Божидар Дончев – стая 202, т. 02/870 51 58

инж. Ирина Петкова – стая 210, т. 02/870 83 06

инж. Светла Кръстева – стая 210, т. 02/870 83 06

Даниела Тодорова – стая 110, т. 02/872 00 29

Асенка Китина – стая 110, т. 02/872 00 29

Началник отдел –  арх. Анна Иванова – стая 217, т. 02/872 22 28

Устройство на територията

арх. Светла Здравкова – стая 216, т. 02/870 64 83

арх. Тихомила Стерева – Йорданова – стая 216, т. 02/ 870 64 83

Силвия Николова-Шишкова – стая 216, т. 02/870 64 83

Павлин Пушкаров – стая 217, т. 02/872 22 28

Кадастър и регулация

Радинка Тричкова – стая 211, т. 02/872 23 20

Контрол по строителството

инж. Владимир Станев – стая 213, т. 02/870 11 13

инж. Ива Иванова – стая 214, т. 02/870 50 14

инж. Надежда Адамичина – стая 214, т. 02/870 50 14

Началник отдел – арх. Веселина Ангелова-Хитрова стая 306, т. 02/873 10 54

Полина Димова /еколог/ – стая 210А, т. 02/870 53 24

ланд. арх. Радка Якимова – стая 210А, т. 02/870 53 24

Цветан Белчилов – стая 210А, т. 02/870 53 24

Дарин Траянов – стая 306, т. 02/870 53 24

Йорданка Цветкова – стая 110, т. 02/872 00 29

арх. Маргарита Илиева – стая 218, т. 02/870 43 07

Светлана Михайлова – стая 303, т. 02/973 32 41

Секретар на МКБППМН – Юлия Ангелова – стая 305, т. 02/872 23 54

Александър Тодоров – стая 206, т. 02/870 63 29

Емилия Донкова– стая 318, т. 02/870 51 59, +359877104777

email: pr@so-slatina.org