Началник отдел , стая 104, т. 02/870 63 04

ГРАО

Людмила Петрова – т. 02/873 14 82

Ива Анева – т. 02/873 14 82

Траянка Виденова – т. 02/870 92 46

Борислава Воденичарова – т. 02/870 32 18

Деловодство

Цветана Ангелова – т. 02/870 02 95

Корнелия Кънева – т. 02/870 02 95

Юлияна Найденова – т. 02/870 02 95

Началник отдел – Венета Георгиева, стая 317, т. 02/873 79 56

Главен юрисконсулт – Венцислав Дъбов, стая 317, т. 02/873 79 56

Старши юрисконсулт – Виолета Спасова, стая 318, т. 02/ 871 01 74

Юрисконсулт , стая 318, т. 02/ 871 01 74

Човешки ресурси – Весела Манева, стая 307, т. 02/870 92 73

Човешки ресурси – Антония Сиракова, стая 307, т. 02/870 92 73

Началник отдел – Анета Донева, стая 205, т. 02/870 33 15

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

Цветанка Вельова – стая 203, т. 02/870 70 21

Мирослава Колева – стая 203, т. 02/870 70 21

Десислава Бонева – стая 204, т. 02/870 33 15

Снежа Петкова – стая 210А, т. 02/870 53 24

Регистрация и контрол на търговската дейност

Илияна Филипова – стая 201, т. 02/870 44 11

Красимир Георгиев – стая 210А, т. 02/870 53 24

Началник отдел – Стефка Любомирова, стая 301, т. 02/973 32 63

Димо Василев – стая 301, т. 02/973 32 63

Росица Букова – стая 310, т. 02/870 51 59

Стояна Константинова – стая 310, т. 02/870 51 59

Анна-Мария Лозанска – стая 310, т. 02/870 51 59

Андрей Нинов – стая 204, т. 02/870 33 15

Началник отдел – Георги Тарлеков, стая 302, т. 02/ 870 52 79

Наталия Батьова – стая 304, т. 02/870 62 71

Лиляна Илиева – стая 304, т. 02/870 62 71

Направление „Просвета” – Ивелина Симеонова, стая 305, т. 02/872 05 57

Каса – Райна Кръстева – стая 309, т. 02/871 81 23

Касиер – Здравка Цветкова – гише 102, т. 02/872 00 29

Домакин – Марияна Хаджийска – стая 303, т. 02/973 32 41

Началник отдел  и главен инженер – инж. Росица Тодорова – стая 209, т. 02/871 80 15

Инженерна инфраструктура, благоустройство

Албена Димитрова – стая 202, т. 02/870 51 58

Инж. Диана Тодорова – стая 202, т. 02/870 51 58

Инж. Димитър Бузяков – стая 202, т. 02/870 51 58

Инж. Ирина Петкова – стая 210, т. 02/870 83 06

Даниела Тодорова – стая 110, т. 872 00 29

Началник отдел, стая 217, т. 02/872 22 28

Устройство на територията

Арх. Маргарита Илиева – стая 216, т. 02/870 64 83

Арх. Мария Чернева – стая 216, т. 02/870 64 83

Силвия Николова-Шишкова – стая 216, т. 02/870 64 83

Кадастър и регулация

Инж. Веселин Божилов – стая 211, т. 02/872 23 20

Ивелина Русинова – стая 212, т. 25/873 10 54

Нели Костова – стая 211, т. 02/872 23 20

Контрол по строителството

инж. Михаил Джурджин – стая 213, т. 02/870 11 13

Инж. Владимир Станев – стая 213, т. 02/870 11 13

Инж. Ива Иванова – стая 214, т. 02/870 50 14

Надежда Адамичина – стая 214, т. 02/870 50 14

Началник отдел

Жени Кънева – стая 210А, т. 02/870 53 24

Полина Димова /еколог/  – стая 210, т. 02/870 83 06

Ланд. Арх. Радка Якимова – стая 316, т. 02/873 14 68

Пламен Даракчиев – стая 210, т. 02/870 83 06

Антон Чинков – стая 313, т. 02/870 43 95

ВрИД главен архитект – арх. Анна Иванова – стая 218, т. 02/870 43 07

Милена Алексиева – стая 303, т. 02/973 32 41

Секретар на МКБППМН – Юлия Ангелова – стая 306, т. 02/870 65 03

Александър Тодоров – стая 206, т. 02/870 63 29