Уважаеми съкварталци,

Район „Слатина” организира виртуална приемна за граждани, която ще функционира до отмяната на наложените мерки във връзка с COVID-19. Приемната ще се реализира през платформата за онлайн срещи “Zoom”. За целта е необходимо да се регистрирате предварително на e-mail: info@so-slatina.org като посочите с представител на кой отдел и по каква причина искате да се срещнете. Ние ще ви изпратим имейл с номера на срещата и Вашата парола за достъп, както и в колко часа точно ще Ви очакваме онлайн.

Виртуален прием

Приемни дни и часове по отдели:

Правно- нормативно обслужване – вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството – вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Главен архитект – с предварително записване на тел: 02 872 22 28, вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Инженерна инфраструктура – вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Секретар – вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Общинска собственост – вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Търговска дейност – вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Образование, култура, социални дейности и спорт – вторник от 14:00 до 17:00 часа; четвъртък от 09:00 до 12:00 часа

Кмет – петък – 09:00 ч. до 12:00 ч.