Приемно време на кмета: Петък от 09.00 до 12.00 ч.
Записването става предварително всеки понеделник на тел. 02/8705532
Приемно време на заместник – кмет: Вторник от 09.00 до 12.00 ч.
Записването става предварително на тел. 02/ 870 55 32
Приемно време на секретар: Четвъртък от 09.00 до 12.00 ч
Записването става предварително на тел. 02/ 870 55 32
Приемно време за граждани: Вторник от 14.00 до 17.00 ч. Четвъртък от 09.00 до 12.00 ч.