Работно време на фронт –  офис, етаж 1:

От понеделник до петък от 8.30 часа до 17 часа