Заповед № СОА19-РД09-1258/05.09.2019 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 565 избирателни секции на територията на Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. – https://www.sofia.bg/election

Заповед № РСЛ19-РД09-305/10.09.2019 г. за определяне на места за обявяване избирателни списъци

ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община относно места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. от партиите, коалициите  и инициативните комитети за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. – https://www.sofia.bg/election

Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията

Заповед № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на общината за провеждане на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г.за образуване и утвърждаване на 7 (седем) избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на територията на Столична община, насрочени за 27.10.2019 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия – Кликни този линк

Заповед № СОА19-РД09-1419/14.10.2019 г. на кмета на Столична община за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 26.10.2019 г. и в изборния ден на 27.10.2019 г., респективно в предизборния ден на 02.11.2019 г. и в изборния ден на 03.11.2019 г. при провеждане на евентуален втори тур на изборите – Кликни този линк