Столична община район „Слатина” съобщава, че е издадена Заповед № РД-09-181/17,06,14 г. на Кмета на район „Слатина” за провеждане на обществено обсъждане на проект  за Изменение на плана за застрояване(ИПЗ) за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв. 90, м. „Христо Смирненски

Обявление за обществено обсъждане 2 …/изтегли

Заповед за обществено обсъждадне 2 …/изтегли/

Столична община район „Слатина” съобщава, че е издадена Заповед № РД-09-181/17,06,14 г

Обяви | 0 коментара