ЗАПОВЕД РД-09-50-496/26.06.2014 г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СО, ЧАСТ „КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА-МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ” ЗА „ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР” НА „СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН”…../изтегли/

 

ЗАПОВЕД РД-09-50-496/26.06.2014 г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ НА ПРОЕКТ

Обяви | 0 коментара