УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА 24 МИР Е ОБРАЗУВАНА 1 /ЕДНА/ ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ В СО-РАЙОН „СЛАТИНА”, КОЯТО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД No СО-РД-09-1709 / 30.09.2014 г. ЩЕ ОБСЛУЖВА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РАЙОНИТЕ „СЛАТИНА”, „ИСКЪР”, „КРЕМИКОВЦИ” И „ПОДУЯНЕ”., ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.

А 24 МИР Е ОБРАЗУВАНА 1 /ЕДНА/ ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Предсрочни парламентарни избори 2014 | 0 коментара