Разяснение № Към 12 00-188-/2/21.11.2014 г. до всички заинтересовани лица на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП относно: Постъпило искане за разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер

на АОП – 01272-2014-0003, с предмет: Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и гражданите – една цел”, открита с Решение № 12 00-169/04.11.2014 г. на кмета на СО-Район „Слатина”…./Изтегли/

Разяснение № Към 12 00-188-/2/21.11.2014 г

Профил на купувача | 0 коментара