Tенденции за по-широко използване потенциала на водата в ландшафта на съвременния град…/изтегли/

ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПО-ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВОДАТА В ЛАНДШАФТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД

Програми и проекти | 0 коментара