Съобщение

За издаване на основание чл. 223, ал. 2, т.1, вр. чл. 225а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията на Констативен акт за премахване на изградена ръчна бариера, препятстваща достъпа на автомобили към алея и обособени в нейно уширение места за паркиране северно от бл. 251, ЖК „Гео Милев”, гр. София…../Изтегли/

За издаване на основание чл. 223, ал. 2, т.1, вр. чл. 225а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство

Архив | 0 коментара