Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини,

обединени детски заведения и детски ясли на територията на район „Слатина”…../изтегли/

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни стоки на едро

Профил на купувача | 0 коментара