С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Уважаеми граждани,
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, и в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, чл.38 ал.1 и ал.2 т.8, Ви уведомявам, че лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, който към настоящия момент не е актуален за тях, трябва да се явят в районната администрация за промяна на настоящ адрес, в противен случай ще бъдат включени в „Списък на заличените лица”.
Процедурата за смяна адрес е съгласно Закона за гражданската регистрация, чл.92 ал.1 Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството, или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето.
Ал.2 За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи: т.1. документ за собственост;
Ал.3 За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
За повече информация можете да се обърнете към служителите в отдел „АО,ИО,ГРАО” на телефони: 02/8703218,  02/8709246  и  02/8731482  или в приемното време: от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове

Избори за общински съветници и кметове и национален референдум 25 Октомври 2015 | 0 коментара