Втори модул 20-04.2015 – 22.04.2015 г.  на тема: Повишаване на капацитета на общинската администрация за работа с местните заинтересовани страни.

 

Втори модул 20-04.2015 – 22.04.2015 г

Втори модул 20-04.2015 - 22.04.2015 г | 0 коментара