РАЙОН „СЛАТИНА” ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 26.08.2015Г. ОТ 21.00 ЧАСА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНА ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ СРЕЩУ КОМАРИ.

РАЙОН „СЛАТИНА” УВЕДОМЯВА

Важни съобщения - начало | 0 коментара