Вчера, 09.09.2015г., приключи лятното училище в Общностния център за деца и семейства от рискови групи на ул. „Александър Момчев” 2 на тетриторията на район „Слатина”. Там, за пръв път тази година, в продължение на един месец, ежедневно, на две групи, се обучаваха 30 деца, които тази есен ще тръгнат на училище. Децата не посещават детска градина и лятното училище им помага да се подготвят за първи клас. С тях работиха високо квалифицирани специалисти от 65 ОДЗ „Слънчево детсктво” и медиатор, който дълги години работи в общността.

Родителите изказаха благодарност на специалистите, на директора г-жа Виталия Коцева и на екипа на кмета на района Наталия Стоянова, които успешно съдействаха за организацията и научиха децата на много нови за тях неща, на буквите и цифрите, на занимания в група и самостоятелно, на песни и стихове, на ред и ангажираност.
Общностният център е изграден по проект на МТСП и Столична община, подпомогнат от Световна банка. В центъра се предоставя ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и семейства от рискови групи, която им помага да се развиват свободно и пълноценно. Така се осъществява успешно превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително ограничаване предаването на бедността между поколенията.
На закриването на лятното училище бе представена и изложба на фотографии на знакови и красиви места от район „Слатина”, едно от които е самият Общностен център.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ В ОБЩНОСТНИЯ ЦЕНТЪР

Последни новини | 0 коментара