ПРОТОКОЛ – извлечение за резултат от проведен писмен изпит – тест, на 20.01.2016 г. от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване и регистрация и контрол на търговската дейност” на район „Слатина” при столична община …./Изтегли/

ПРОТОКОЛ – извлечение за резултат от проведен писмен изпит – тест, на 20.01.2016 г. от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване и регистрация и контрол на търговската дейност” на район „

Кариери | 0 коментара