Проект на Район „Слатина” – „Спортът и здравето – ръка за ръка”

Проектът включва обучителен форум „Взаимопомощ”, мащабна информационна кампания, възможност за включване в различни спортни дейности и изработка на рисунка на тема „Спортът и здравето – ръка за ръка” в паркова среда.
Периодът на дейностите обхваща 21 март – 08 юли.
Целева група: 700 преки участници, 50– непреки
Средства от програмата: спортни пособия и артикули, материали за рисуване, озвучаване и изработване на информационни материали.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ НА ОТКРИТО НА 16 ЮНИ В ПАРК „СЛАТИНСКА РЕКА” И НА 20 ЮНИ В ПАРК „ГЕО МИЛЕВ”

 

Спортни игри и занимания в „Слатина” по проект „Спортът и здравето – ръка за ръка”

 

 

Проект на Район „Слатина” – „Спортът и здравето – ръка за ръка”

Текущи Проекти | 0 коментара