На основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, публикуваме на интернет страницата на СО – район „Слатина” съставените на основание чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ 20 бр. Констативни актове срещу неизвестен извършител, начало на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ. (Изтегли)

 

СО – район „Слатина“

 

На основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, публикуваме на интернет страницата на СО – район „Слатина” съставените на основание чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ 20 бр. Констативни актове срещу неизвестен извършител, начало

Архив | 0 коментара