При радиационно замърсяване
1. Раздаване на таблетки калиев йодид …/изтегли/
2. Приложение 1 Списък на местата за съхранение и раздаване на йодни таблетки…/изтегли/
3. Приложение 7 Инструкция за употреба на йодни таблетки…/изтегли/
4. Приложение 2 Карта на район „Слатина”

При радиационно замърсяване

Защита при бедствия и аварии | 0 коментара