Документация за обособена позиция 1:

Техническо задание за проектиране…/изтегли/
Доклад оценка…/изтегли/
Количествена сметка…/изтегли/
Конструктивно обследване…/изтегли/
Архитектура…/изтегли/
Обследване на енергийната ефективност…/изтегли/
Технически паспорт…/изтегли/

Документация за обособена позиция 1

Нови страници | 0 коментара