„Кой е срещу мен в мрежата”

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

ФОНДАЦИЯ „ИНТЕЛДЕЙ“ И РАЙОН „СЛАТИНА“ СТАРТИРАТ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

“КОЙ Е СРЕЩУ МЕН В МРЕЖАТА”

Проектът “Кой е срещу мен в мрежата” е инициатива на фондация “Интелдей” и се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с Район „Слатина” -СО. Той е насочен към ученици от 5-6 клас и има за цел обучение в компютърна сигурност, безопасно присъствие в социалните мрежи, както и създаване на устойчиви навици на младите хора при общуването им в интернет. Целта на екипа на проекта е да изгради у тях умения, свързани със създаване и публикуване на съдържание във виртуалното пространство, както и получаване на познания, необходими за ползването на информацията в мрежата. В допълнение преподавателите ще бъдат обучени по темата с цел да се поставят основите за едно системно обучение на учениците за безопасна работа в кибер пространството и създаване на виртуалното им “Аз”.

Обучението по „Информационни технологии“ в училище дава начални познания на учениците за работа с компютър. Проектът „Кой е срещу мен в мрежата“ стъпва на тези добри практики и надгражда това обучение с уменията да бъдат разпознавани както опасностите в мрежата, така и изграждането на личните „дигитални досиета“ на учениците. „Дигиталното Аз“ е всичко, което всеки потребител с профил в социалните мрежи публикува, „качва“ и споделя във виртуалното пространство. Тези „записи“ оставят своите следи и така оформят личното дигитално досие. Една от целите на проекта е как се изгражда това „Дигитално Аз“, както и през какви етапи преминава неговото оформяне с официална и неофициална информация. Младежите между 11 и 14 години познават добре технологиите и възможностите на електронните устройства. Специалистите ще обучат учениците да разпознават опасностите в социалните мрежи и ще изгради у тях умения да се предпазват от тях. На принципа на игровия модел учениците ще научат как да реагират в случаите на агресия, които често от мрежата се пренасят в реалния живот.

Партньорските училища на проекта са 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23 СУ – “Фредерик Жолио-Кюри”.

„Кой е срещу мен в мрежата”

Последни новини, Проект „Кой е срещу мен в мрежата” | 0 коментара