Обект “Жилищна сграда бл. 27, ж.к. Христо Смирненски”

Доклад енергийна ефективност – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Доклад за резултатите от обследването – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Приложение № 1 – резюме – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Приложение № 2 – сертификат – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Технически доклад конструктивно обследване – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Технически паспорт – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г.

Обект “Жилищна сграда бл. 27, ж.к. Христо Смирненски”

Нови страници | 0 коментара