Съобщение до гласоподавателите за избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 г.

Заявления от гласоподаватели за избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 г.

Заповед №РСЛ16-РД09-357/19.09.2016 г. относно определяне места за обявяване на избирателни списъци

ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-1218/29.09.2016 Г.
на кмета на Столична община – обявяване на места за поставяне нa агитационни материали – плакати, обръщения, реклами, афиши и други подобни от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г. на територията на Столична община.

Заповед № СОА16-РД09-1282/18.10.2016 г. на кмета на Столична община за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно – териториалните граници на Столична община в изборния ден на 6.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ заявка за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Съобщение и заявления, Избори 2016

Нови страници | 0 коментара