Поредна инициатива на специалистите от „Център за интегрирани грижи”
район „Слатина”

От пет месеца в район „Слатина” функционира „Център за интегрирани грижи” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Предоставят се набор от социални услуги, включително здравна и психологическа, чрез консултации и директна подкрепа на потребителите, включени в проекта, техните семейства, както и всички, които имат нужда от такава.

До момента са обслужени 65 броя потребители на услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник”. Предстои доставка и на услугата „Специализиран транспорт”.
В изпълнение дейностите по проекта на 24.10.2016 г., в училище „Луи Брайл”, специалистите от „Център за интегрирани грижи” представиха дейността, чрез презентация пред студенти ІІІ курс на Факултет за обществено здраве към Медицински университет – София.
Г-жа Христина Братанова, заедно с психолога Десислава Бенева-Тодорова и здравния асистент Ваня Петкова обобщиха в цялост предлаганите услуги в центъра.
Студентите проявиха интерес и направиха коментар по посока подобряване качеството на социалните услуги и в домашна среда. Доцент Надка Василева и главен асистент Стефка Георгиева разшириха темата и дадоха примери за научни постижения в областта. Изразиха мнение, че освен знания специалистът трябва да влага сърце в комуникацията с потребителя на услугата и семейството му по посока подобряване качеството на живот.
Обособеният „Център за интегрирани грижи” се намира жк. „Хр. Смирненски”, бл. 33А – район „Слатина”.

Поредна инициатива на специалистите от „Център за интегрирани грижи” район „Слатина”

Проект "Независим живот" | 0 коментара