Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 6 ноември 2016 г.

1. Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България

2. Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум

3. Централна избирателна комисия

4. Районна избирателна комисия

5. Столична община

6. Съобщения, заповеди

7. ГД “ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

8. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ публикувано на 21.09.2016 г.

9. Избирателни списъци за произвеждане избори за президент и вицепрезидент на 06.11.2016г.

10. Избирателни списъци за национален референдум на 06.11.2016г.

11. ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ за Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 6 ноември 2016г.

12. Информационен лист национален референдум – 2016 г.

13. Списъци на заличените лица от избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент

14. Списъци на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

С ъ о б щ е н и е

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избори 2016 архив

Избори архив | 0 коментара