РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2016/2017 г.

Официално КЛАСИРАНЕ

По вид спорт, възрастова група и пол

1-3 място

Баскетбол Волейбол

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

РА
1 м. 138 СУ 109 ОУ 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ 109 ОУ 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ
2м. 23 СУ 23 СУ 23 СУ 23 СУ 31 СУЧЕМ 109 ОУ 157 ГИЧЕ 157 ГИЧЕ 23 СУ 23 СУ
3 м. 148 ОУ 94 СУ 148 ОУ 148 ОУ 23 СУ 23 СУ 138 СУ 157 ГИЧЕ

Район Слатина

място

Футбол Тенис на маса Бадминтон

Шах

мат

5-7

Момчета

8-10

Юноши

11-12

Юноши

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

5-7

среден

8-10

горен

РА
1 м. 31 СУЧЕМ 93 СУ 31 СУЧЕМ 138 СУ 138 СУ ПГТ Макгахан 23 СУ ПГТ Макгахан 31 СУЧЕМ 93 СУ 31 СУЧЕМ
2м. 23 СУ ПГТ Макгахан 23 СУ 148 ОУ 109 ОУ 23 СУ 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ ПГТ Макгахан
3 м. 109 ОУ 31 СУЧЕМ ПГТ Макгахан 23 СУ 31 СУЧЕМ 138 СУ

Район Слатина

място

ХАНДБАЛ ЛЕКА АТЛЕТИКА

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

РА
1 м. 138 СУ 23 СУ 31 СУЧЕМ
2 м. 31 СУЧЕМ
3 м. 138 СУ

РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2016/2017 г.

Спорт | 0 коментара