Избори Народно събрание
на 26 март 2017 г.

1. Указ № 59/24.01.2017 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.
2. Централна избирателна комисия
3. Районна избирателна комисия
4. Столична община
5. Съобщения, заповеди
6. ГД “ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване
7. Уведомление за консултации публикувано на 09.02.2017 г.
8. Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г.
9. ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ за избори за народни представители на 26.03.2017 г.
10. УВЕДОМЛЕНИЕ до избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение за предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.
11. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. на територията на Столична община (по чл. 35,ал. 2 от Изборния кодекс)
12. Списъци на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България
13. График за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в 24 ИР София

 

ИЗБОРИ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.

Избори архив | 0 коментара