Пета национална конференция с международно участие
„Здравните грижи – наука и технологии”
23-24 март 2017 год. в гр. Плевен

За пета поредна година Медицински университет – Плевен е домакин на научна конференция за специалистите по здравни грижи. В тазгодишната сесия взеха участие международни лектори от гр. Виена, Австрия и представиха на аудиторията начините и възможностите за професионална реализация на здравните специалисти, както и всички възможни варианти за грижа към пациентите. Бяха изнесени и много други интересни научни разработки, касаещи здравето и грижите за населението.

Екипът на „Център за интегрирани грижи”, район „Слатина”, Столична община също изнесе пленарен доклад. Темата беше:”Център за интегрирани медико-социални грижи – роля и задачи на медицинската сестра”. Целта на екипа на Центъра беше да се запознае широката аудитория от здравни специалисти с дейността, предлаганите услуги и възможностите за устойчивост и развитие на планираните грижи към потребителите по проекта. Обществеността като цяло е запозната с Европейските програми на ЕСФ, както и с ОПРЧР 2014-2020, но малка част знаят как ще се продължат предлаганите услуги с оглед на устойчиво развитие на дейностите за подкрепа на нуждаещите се целеви групи.
След представения доклад имаше много въпроси, на които екипа отговори с лекота. Интереса към дейността беше голям, както и към факта, че район „Слатина” е изградил такъв вид център за своите потребители. За участието си в научния форум представящият автор г-жа Христина Братанова, управител на центъра, беше наградена със сертификат за участие.
Публикувано на 27.03.2017 г.

 

Пета национална конференция с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии” 23-24 март 2017 год. в гр. Плевен

Проект "Независим живот" | 0 коментара