Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ № 184 „Мечо Пух” /в т. ч. полагане на топлоизолация/, находяща се в кв. „Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на Столична община – район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9065104
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Документация …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 1 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 2 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г..
Образец 3 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 4 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 5 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 6 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 7 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 8 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 9 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 10 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 11 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г..
Образец 12 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г..
Образец 13 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 14 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 15 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Образец 16 …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Количествена сметка …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Техническа спецификация …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Проект на договор …/изтегли/ – публикувано на 09.06.2017 г.
Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ17-ДИ05-190-/3/ …/изтегли/ – публикувано на 19.06.2017 г.
Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ17-ЕВ00-497-/1/…/изтегли/- публикувано на 22.06.2017 г.
Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ17-ЕВ00-503-/1/…/изтегли/- публикувано на 23.06.2017 г.
Протокол от работата на комисията, утвърден на 07.08.2017 г. …/изтегли/ – публикувано на 07.08.2017 г.

Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ № 184 „Мечо Пух”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара