Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Албена Георгиева Кръстева
Аксиния Александрова Кръстева
Андрей Нинов Нинов
Анна Банкова Иванова
Антония Тодорова Сиракова
Ася Иванова Будинова
Борислава Атанасова Воденичарова-Савова
Валентина Иванова Койчева
Венета Минчева Георгиева
Венета Калчева Найденова
Венцислав Димитров Дъбов
Весела Владиславова Манева-Накова
Веселин Крумов Божилов
Виолета Христова Спасова
Владимир Василев Станев
Галинка Генова Ангелова
Георги Илиев Георгиев
Даниела Ботьова Тодорова
Десислава Димитрова Бонева
Диана Любомирова Тодорова
Димитрина Илиева Джавелкова
Димитринка Петрова Василева
Димо Красимиров Василев
Елена Петрова Ахчиева
Евгений Кирилов Пепелянков
Здравка Иванова Цветкова
Ива Борисова Иванова
Ива Стоянова Анева-Нешева
Ивелина Петрова Симеонова
Илияна Илиева Филипова
Ирина Александрова Петкова
Йовка Живкова Дишлиева
Катя Димитрова Йорданова
Катя Иванова Тасева
Корнелия Илиева Кънева
Красимир Живков Георгиев
Лиляна Дончева Карапантева
Людмила Христова Петрова
Маргарита Илиева Илиева
Мария Сашкова Чернева
Марияна Благоева Ангелова-Тошева
Марияна Димитрова Хаджийска
Милена Богомилова Алексиева
Миличка Василева Василева
Милчо Ангелов Михайлов
Минка Георгиева Иванова
Мирослава Цветанова Колева
Михаил Димитров Джурджин
Наталия Илиева Стоянова
Наталия Кръстева Батьова
Нели Славчева Костова
Никола Иванов Предов
Николай Симеонов Манчев
Олга Андонова Берберова
Полина Александрова Димова
Радка Ангелова Якимова
Райна Лазарова Кръстева
Росица Христова Тодорова
Силва Петрова Джелепова
Силвия Тодорова Николова-Шишкова
Снежа Георгиева Петкова
Соня Георгиева Славчева
Соня Митева Вълева
Стефка Никифорова Любомирова
Теменужка Ичева Попова
Теодора Михайлова Стефанова
Траянка Николаева Виденова
Тошко Величко Николов
Цветана Славова Ангелова
Цветанка Георгиева Вельова
Цветанка Николова Илиева
Юлия Здравкова Ангелова
Юлияна Христова Найденовва
Ягода Георгиева Иванова
Янка Илиева Любомирова

 

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 12, Структура | 0 коментара