Обява за провеждане на конкурс за приемана на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017 г. до 13.12.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”

Обява…/изтегли/
Приложение 1 – списък с вакантни длъжности за войници в Национален военен университет „Васил Левски”…/изтегли/

Обява за провеждане на конкурс за приемана на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017 г. до 13.12.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”

Обяви | 0 коментара