РЕГЛАМЕНТ

1. В конкурса могат да участват всички ученици от среден и горен курс на училищата на територията на район „Слатина”, изучаващи творчеството на Пейо Яворов;
2. В конкурса могат да вземат участие деца и младежи от читалища и културни центрове на територията на район „Слатина”, изучащаващи творчеството на Пейо Яворов в училищната програма;
3. Участниците участват в два раздела „Есе, съчинение и разказ” и „Рисунка”. Един участник може да участва с една творба за всеки от двата раздела;
4. За раздел „Есе, съчинение и разказ” обемът на творбите е до 3 стандартни страници, като творбите се приемат по електронната поща: qvorov_sf@abv.bg в срок до 15.02.2018 г. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: име, преизиме и фамилия на участника, клас, години, училище, заглавие на творбата, заглавие на творбата на Пейо Яворов, която го е вдъхновила, адрес и телефон;
5. За раздел „Рисунка” творбите са без ограничение на техниката, с която са направени: акварел, темпера, маслени бои, цветни моливи и други. Размер на творбите: 35/50 см. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: име и фамилия на участника, клас, години, училище, заглавие на творбата, заглавие на творбата на Пейо Яворов, която го е вдъхновила, адрес и телефон. Крайният срок за изпращане на рисунките е 15.02.2018 г., като творби с наложен платеж или за сметка на получателя не се приемат. Адрес за получаване: Народно читалище „П. К. Яворов – 1920”, София, п. к. 1111, ул. „Гео Милев” № 24 (за конкурса „Две хубави очи”);
6. Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването на участниците ще стане след март 2018 г., като участниците ще бъдат уведомени предварително.
7. Изпратени творби не се връщат. Организаторът няма ангажимента да изплаща авторски права върху получените творби, като си запазва правото да ги включва в различни издания с цитиране на техния автор.

За информация и контакт с организатора на конкурса: Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, София, п. к. 1111, ул. „Гео Милев” № 24, телефони: 02/8730571, 0889358991 и 0889404434, електронна поща: qvorov_sf@abv.bg , сайт: www.qvorov.com, лице за контакт: Стилиян Стоименов, секретар

РЕГЛАМЕНТ

Нови страници | 0 коментара