РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ за учебна 2017-2018 г.
Официално КЛАСИРАНЕ
По вид спорт, възрастова група и пол

1-3 място

Район

 

място

Баскетбол

Волейбол

     5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

     5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

РА „СЛАТИНА”

 

1м.

23 СУ

23 СУ

31 СУЧЕМ

23 СУ

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

109 ОУ

157 ГИЧЕ

138 СУ

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

.

138 СУ

31 СУЧЕМ

94 СУ

23 СУ

109 ОУ

148 ОУ

31 СУЧЕМ

157 ГИЧЕ

157 ГИЧЕ

157 ГИЧЕ

.

31 СУЧЕМ

109 ОУ

23 СУ

 

148 ОУ

31 СУЧЕМ

23 СУ

23 СУ

138 СУ

23 СУ

 

Район

 

място

Футбол

Тенис на маса

Бадминтон

Шахмат

5-7

Момчета

8-10

Юноши

11-12

Юноши

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

5-7

Момчета

5-7

Момичета

11-12

Юноши

8-10

Девойки

5-7

среден

8-10

горен

РА „СЛАТИНА”

.

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

ПГТ МАКГАХАН

138 СУ

109 ОУ

23 СУ

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

ПГТ МАКГАХАН

31 СУЧЕМ

138 СУ

31 СУЧЕМ

.

138 СУ

94 СУ

31 СУЧЕМ

23 СУ

138 СУ

ПГТ МАКГАХАН

31 СУЧЕМ

93 СУ

31 СУЧЕМ

ПГТ МАКГАХАН

3м.

109 ОУ

23 СУ

94 СУ

109 ОУ

31 СУЧЕМ

109 ОУ

 

Район

 

място

ХАНДБАЛ

ЛЕКА АТЛЕТИКА

     5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

РА „СЛАТИНА”

1м.

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

31 СУЧЕМ

.

148 ОУ

.

РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ за учебна 2017-2018 г.

Спорт | 0 коментара