Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП …/изтегли/ – публикувано на 27.04.2018 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП …/изтегли/ – публикувано на 27.04.2018 г.

Становища на АОП за извършен предварителен контрол | 0 коментара