Среща със секретарите МКБППМН към 24-те столични района

По покана на кмета на СО-район „Слатина”, Наталия Стоянова, се проведе среща със секретарите МКБППМН към 24-те столични района. В рамките на срещата експертите обмениха по между си практики и идеи за справяне с предизвикателствата свързани с детското насилие.  Представени бяха редица примери и случаи от работата на всеки един от секретарите от МКБППМН.

Домакинът на срещата, Наталия Стоянова, заедно с председателя на Сдружение БИАП, Дилиана Нейчева,   представиха разработената по проект интерактивна образователна игра –  „ Да опознаем Европа – лесно и забавно”, реализиран с финансовата подкрепа на Програма Европа – 2018 от Балкански институт за активна политика в партньорство със СО – район „Слатина”. Презентацията демонстрира пред присъстващите секретари на МКБППМН иновативен начин за усвояване на знания под формата на игра.

Г-жа Стоянова акцентира върху една от основните задачите на местните комисии, а именно подпомагане образователната и социална интеграция на децата в риск и предложи на  гостите възможността тази игра да бъде приложена в работата им.   

Г-жа Дилиана Нейчева изрази готовност играта да бъде надградена и призова присъстващите да направят своите предложения за теми и въпроси, които да бъдат включени.

Среща със секретарите МКБППМН към 24-те столични района

Последни новини |