• Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община за образуване на 1565 избирателни секции на територията на Столична община за изборите на членове на Европейския парламент от РБ – 2019 – https://www.sofia.bg/election
  • Заповед № РСЛ19-РД09-123/09.04.2019 г. за определяне места за обявяване на избирателни списъци – /изтегли/, /изтегли/
  • Заповед № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община относно места за поставяне на агитационни материали – https://www.sofia.bg/election
  • Заповед № СОА19-РД09-597/25.04.2019 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията – https://www.sofia.bg/election
  • Заповед № СОА19-РД09-649/09.05.2019 г. на кмета на Столична община за а забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки – линк към заповедта
  • Заповед № СОА19-РД09-667/14.05.2019 г. на Кмета на Столичната община за образуване и утвърждаване на 10 (десет) избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на територията на Столична община, насрочени за 26.05.2019 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по административни райони – линк към заповедта
  • Карта на територията на Столична община с очертани граници на районите, обслужвани от подвижните секционни избирателни комисии (неразделна част от настоящата заповед) 

Заповеди

ИЗБОРИ 2019 |