Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., Ви уведомяваме, че в сградата на район “Слатина”- бул. „Шипченски проход” № 67, гише №№ 4, 5, 6 и 7,
от 830 до 1700 часа всеки работен ден, срещу представен валиден документ за самоличност се подават:

1. Заявления за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
/чл.27, ал.3, 4 и 6 във връзка с чл.45, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/ /

2. Заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес – до 12.10.2019 г. вкл.
/чл.36, ал.1 и 2 от ИК /

3. Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – до 12.10.2019 г. вкл. и 21.10.2019 г. вкл.
/чл.37, ал., 1 и 2 от ИК /

4. Заявления за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – /чл.39, ал.2 и 3 от ИК /

5 Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – до 19.10.2019 г. вкл.
/чл.43, ал.1, изр.1 от ИК/

6. Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II – до 16.09.2019 г. вкл.
/чл. 408, ал.1 във връзка с чл.396, ал.2 от ИК /

7. Заявления за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз – до 19.10.2019 г. вкл.
/чл.43, ал.1, изр.2 и ал. 2-4 от ИК/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НАСРОЧЕНИ ЗА 27.10.2019 Г. |