Уважаеми граждани на район „Слатина“ всички паркове на територията на района са под управлението на Дирекция Зелена система. Когато става въпрос за сигнали на територията на парковете, касаещи дървета, храсти, детски съоръжения, пейки, алеи и осветление, моля подавайте сигналите си към Дирекцията на телефон 02/9041421.

Повече за дейностите, извършвани от Дирекцията може да научите тук.

Последни новини |