Нови противоепидемични мерки в сила от 12.04.2021 г.

От днес влизат в сила част от новите противоепидемични мерки, обявени от МЗ:

Възобновява се присъственият учебен процес за учениците:

от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;

в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;

от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;

от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график: 

между 12-23.04.2021 г. – 7, 8 и 10 клас

между 26-29.04.2021 г. – 5, 9 и 12 клас

 

Допускат се присъствени групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и др. за деца до 4-ти клас.

 

Във висшите училища се допускат присъствено: 

практически занятия, обучения и изпити по практика 

семестриални изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени онлайн

държавни изпити и защити на дипломни работи

 

Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при:

използване на до 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция от мин. 1.5 м.

носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места

Допускат се посещенията в заведенията за хранене и развлечения между 6.00 и 23.00 ч. при използване на до 50% от капацитета им.

От 16 април отпадат ограниченията за:

посещенията в игралните зали и казина (при използване на до 50% от капацитета им)

работата на обектите, разположени в търговските центрове

От 29 април се възстановяват посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове при до 50% от капацитета им.

Собствениците и управляващите търговски, административни или др. обекти, предоставящи услуги, трябва да не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. 

 

Пълната заповед може да намерите тук. 

Нови противоепидемични мерки в сила от 12.04.2021 г.

Последни новини |