Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО“, район „Слатина“, Столична община – изтегляне

Посочените кандидати трябва да се явят на 14.10.2021 г. в 09:30 часа в сградата на СО-район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит (решаване на тест).

 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО“

Кариери |