Изплащане на компенсации за отглеждане и обучение на деца за ноември и декември 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изплащането на средствата по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите  за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни местапо реда на Наредбата, ви уведомяваме следното:

Предвид по-късното приемане на Закона за държавния бюджет, средствата за месеците ноември и декември 2021 г. ще бъдат изплатени едновременно със средствата за месеците януари и февруари 2022 г.

Изплащане на компенсации за отглеждане и обучение на деца за ноември и декември 2021 г.

Последни новини, Съобщения |