Проект SHEERenov – отворени врати в район „Слатина“

 Дни на отворените врати

Скъпи съграждани, 

На 14 септември 2022 г. от 11:00 часа в читалище „Светлина“ на адрес ул. „Гео Милев“ №136 ще се проведат отворени врати по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

По време на дните на отворени врати ще бъде предоставена и информация относно Проект 9а ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” и Проект 10 ,,Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради” съобразно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост. Срещите ще се състоят в сградите на участващите в проекта районни администрации.

Ако сте домоуправител и имате интерес към проекта, молим Ви да потвърдите своето присъствие или това на Ваш представител на телефон 02872002 или на имейл info@so-slatina.org.

Повече за проекта може да откриете тук: https://sheerenov.eu/.

 

 

 

 

Проект SHEERenov – отворени врати в район „Слатина“

Последни новини, Съобщения |