РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № Б-9/22.01.2020 Г. ОТ ГЛАВНИЯ ИНЖЕНЕР НА НАГ-СО Издадено е разрешение за строеж № Б-9/22.01.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Ср.Н.20kV НА НОВ МТКП 1х400 Kvа, 20/0,4 kV ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА БАЗА И БАР” в УПИ V-300, кв.8 /ПИ с идентификатор по 68134.710.300/, м […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ20-РД09-24/23.01.2020 г. Посетена: 12

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява прием по документи за: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ Със същите ще бъде сключен трудов договор. Документи ще се приемат в периода от 20 ЯНУАРИ до 28 ФЕВРУАРИ 2020 г., всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в сградата на СО, район„Слатина–Деловодство,Адрес: бул. „Шипченски проход” 67 Тел. за контакти:  02 97 33 […]

Прочети повече

Протоколи с номера от 81 до 89/16.01.2020 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК Посетена: 487

Прочети повече