ДО: Г-Н МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „МОСТ КОМПЮТЪРС” ООД БЛ. 240, ЖК „ГЕО МИЛЕВ“, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ ГР. СОФИЯ № 1/ 08.07.2020г. за издаден Констативен акт № 1/02.07.2020г. Уважаеми г-н Михайлов, Уведомяваме Ви, че за строеж „Преустройство, състоящо се в обединяване на собствените на „МОСТ КОМПЮТЪРС“ ООД апартамент № 1 във вх. А на бл. […]

Прочети повече

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ ІІ-102, кв. 23, м. „Христо Ботев“ и УПИ ІV-92, кв. 23, м. „Христо Ботев“ по плана на гр. София, СО – район „Слатина“ Пълният текст на съобщението може да видите тук     Посетена: 12

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че на електронната страница на Обществения посредник е публикуван „Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за 2019 година“. С информацията можете да се запознаете на следния линк: http://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=45 СО район „Слатина“ Посетена: 26

Прочети повече

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве (ФОЗ) при Медицински университет-София се извършва на основание Наредба за държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката. Броят на местата за прием на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се утвърждава от Министерски съвет. ФОЗ при МУ-София ще се […]

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-78/22.06.2020 г. от Главния инженер на НАГ-СО Издадено е разрешение за строеж  № Б-78/22.06.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Рехабилитация на трамваен релсов път и контактно кабелна мрежа по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев” до бул. „Проф. Цветан Лазаров”, по съществуващо положение” […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020г. на Кмета на район „Слатина”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и […]

Прочети повече