Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: обява КС Посетена: 37

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: Инвестиционно намерение Посетена: 21

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук:  обява КР Посетена: 250

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст  на списъка можете да се запознаете тук: списък допуснати Посетена: 241

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: обява ИИБКС Посетена: 41

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел.п. уведомление_ЕЛ-А.п уведомление_ЕЛ-В.п… Посетена: 367

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел..p уведомление_ЕЛ-В..p.. уведомление_ЕЛ-В.p уведомление_ЕЛ-е.p уведомление_ЕЛ-й.p уведомление_ЕЛ-Р.p Посетена: 369

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: ЗаповедиРД09-530и531от23.11.23г.МПСбез№№ Посетена: 534

Прочети повече

П О К А Н А на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки   Уважаеми дами и господа, СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно: „Изработка и монтаж на 30 броя метални капаци с размери 88/47 см  по отвори в сутерена на […]

Прочети повече

П О К А Н А на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки   Уважаеми дами и господа, СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно: „Демонтаж, изработка и монтаж на дограма – прозорци“ на стълбищни клетки в общински блокове находящи се […]

Прочети повече