Скъпи съграждани, тук можете да намерите актуалната информация за проекта SHEERenov за енергийно обновяване на сгради. SHEERenov Newsletters #7 Посетена: 653

Прочети повече

Скъпи съграждани, Уведомяваме Ви, че от 12 септември 2022 г. (понеделник) започват ремонтни дейности по облагородяване на „кална точка“, включващи озеленяване и ремонт на паркинга на ул. „Бетховен“ до парк „Гео Милев“, от ул. „Трудолюбие“ до ул. „Чар“. За тази цел Ви молим най-любезно да ни съдействате, като освободите пространството от паркирани автомобили.  Благодарим Ви […]

Прочети повече

 КОМПЕНСАЦИИ Важно за родители на деца до 3 годишна възраст УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с ПМС № 231/01.08.2022г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022г.  на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на […]

Прочети повече

 Дни на отворените врати Скъпи съграждани,  На 14 септември 2022 г. от 11:00 часа в читалище „Светлина“ на адрес ул. „Гео Милев“ №136 ще се проведат отворени врати по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. По време на дните на отворени врати ще […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 124б на ЗУТ ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА на УПИ VIІІ-933 (ПИ с идентификатор 68134.703.933 по КККР), УПИ ІХ-934 (ПИ с идентификатор 68134.703.934 по КККР) и УПИ ХVIІ-935 (ПИ с идентификатор 68134.703.935 по КККР), кв. 30а, м. „Гео Милев“, по плана […]

Прочети повече

Събощение до собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ XV-546 (уточнено подробно в приложените документи) в м. „Христо Ботев“ по плана на гр. София, СО-Район „Слатина“ ЗАПОВЕД за одобряване на проект за изменение на действащ ПУП ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА Посетена: 31

Прочети повече

Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ) В СО район „Слатина” се изпълнява Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно […]

Прочети повече

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 124б на ЗУТ ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА на УПИ II-2022 „за общ. стр.“ (ПИ с идентификатор 68134.702.2022 по КККР), УПИ III-2026 „за общ. стр.“ (ПИ с идентификатор 68134.702.2026), УПИ I-671,  УПИ ХХVI-672, УПИ ХI-673, УПИ Х-676, УПИ IV-677a, кв.26д, м. […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи в кв. „Гео Милев“, в топлофикационна камера на кръстовището между ул. „Христо Чернопеев“ и ул. „Галилео Галилей“. Строително-монтажните работи ще бъдат извършени от 13:30 часа на 22.08.2022 г. до завършването им. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО Посетена: 1,489

Прочети повече

Скъпи съграждани, След приключил авариен ремонт на топлопровод на 22.08.2022 г. започват довършителни строителни работи по възстановяване на пътни и улични настилки на следните адреси: ул. „Венера“ №8 /пътно платно/ – асфалт. Затваряне за преминаване на МПС/пешеходци (частично ограничено преминаване) от ул. „Гео Милев“ до ул. Манастирска“; ул. „Димитър Софиянец“ №44 – асфалт. Затваряне за […]

Прочети повече