Стартира кампанията на Агенцията по заетостта за проучване сред работодателите на потребностите от работна сила.  Проучването е второ за 2018 г. и ще се извърши чрез  Анкета, която ще се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Анкетата е достъпна […]

Прочети повече

Списък на одобрените проекти по Програма „Зелена София” – 2018 г. https://www.sofia.bg/documents/20182/3386594/2018-08-01-Spisuk+na+odobrenite+proekti+2018.pdf/1ecd6ecc-bc9b-4cde-874a-9f6a17ca8e6f Посещения: 11

Прочети повече

Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец август 2018 г. Посещения: 15

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД Посещения: 13

Прочети повече

Служебна бележка Посещения: 9

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-243/06.07.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ ІІ – 97, кв. 209, м. „Подуене – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟ […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от Бианка Заркова, Цветко Менов, Петър Петров, Цветомира Берова Посещения: 7

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ Уърлдгейт Лоджистика” ЕООД Посещения: 5

Прочети повече

Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец юли 2018 г. Посещения: 3

Прочети повече