Заповед № РСЛ19-РД09-64/22.02.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.55, 68134.702.54 и 68134.702.38, представляващи съответно УПИ ХVІІ – […]

Прочети повече

Свободни работни места към Бюро по труда “Изток” по схема “Младежка заетост”( одобрени заявки по проект “Нова възможност за младежка заетост” към 18.02.2019 г.) Посетена: 9

Прочети повече

Свободни работни места по схема “Младежка заетост” към 15.02.2019 г. предоставени от ДБТ „Изток” Посетена: 21

Прочети повече

Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец февруари 2019 г. Посетена: 28

Прочети повече

Столична община – район “Слатина” обявява конкурс „Столово хранене и бюфет – 2019 г. за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на район “Слатина” Посетена: 30

Прочети повече

Констативен акт №1  Констативен акт №2 Констативен акт №3 Констативен акт №4 Констативен акт №5 Констативен акт №6 Констативен акт №7 Посетена: 48

Прочети повече

СО район „Слатина” търси да назначи готвач в Млечна кухня Посетена: 46

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „БГ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД Посетена: 115

Прочети повече

Свободни работни места за месец януари 2019 г. предоставени от ДБТ „Изток” Посетена: 159

Прочети повече

Свободни работни места EURES за месец януари 2019 г. предоставени от ДБТ „Изток” Посетена: 116

Прочети повече