КОНСТАТИВЕН АКТ № 1 – РСЛ20- ВК08-1387 Днес, 26.08.2021г., долуподписаните служители по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) към Район „Слатина” – СО: инж. Михаил Джурджин – гл. експерт в отдел УТКРКС и инж. Владимир Станев – гл. специалист в отдел УТКРКС, извършихме проверка по документи и оглед на място […]

Прочети повече

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14 ноември 2021 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си […]

Прочети повече

Във връзка с организираната кампания на “Капачки за бъдеще”, която ще се проведе на 17 октомври 2021 г. на площад “Ал. Батенберг” Център за спорт и култура In the mood ще бъде предварителен клуб за предаване на количества през идната седмица. Капчаките ще бъдат предадени в неделя в основния пункт заедно с количества, събрани в “сърцето” […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Стартира прием на документи по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, насочен към домоуправителите и в район „Слатина“. В изпълнение на следващата фаза на проекта за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености са разработени следните документи за кандидатстване: образец на протокол от общото събрание на етажната собственост […]

Прочети повече

Стартира второто издание на програмата на Finance Academy „Инвестиции и лични финанси“, която има за цел да повиши финансовата грамотност в България. От 18 октомври образователната организация организира безплатен образователен курс „Основи на инвестициите“ с цел финансово ограмотяване на гражданите. Това е 3-седмичен онлайн курс по „Основи на инвестициите“, отворен за всеки български гражданин, който […]

Прочети повече

обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ                 По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-673/24.09.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение […]

Прочети повече

 Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1138/12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни , считано от 06.10.2021 […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1139/12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 06.10.2021 […]

Прочети повече

Не Ви е посетил преброител? Нямате време или се затруднявате с електронното преброяване? Не се притеснявайте. В район „Слатина“ се откри за Ваше удобство подпомагащ център за преброяването в сградата на бл. 33А, партер, кв. „Христо Смирненски“ с работно време в делнични дни: 13:00 – 18:00 часав почивни дни: 09:00 – 17:00 часа. Друг такъв […]

Прочети повече