обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от зут ДО: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ V-„ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ” (ПИ с идентификатор 68134.706.201 И ПИ с идентификатор 68134.706.2590) и ПИ с идентификатор 68134.706.1952, кв. 9, м. „спз СЛАТИНА-ЮГ” по плана на гр. софия, со – р-н „слатина” По реда на […]

Прочети повече

По реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Ви съобщаваме за Решение № 344 на Столичен общински съвет от 23.07.2020г., с което е одобрен проект за подробен устройствен план изменение на план: Проект за изменение на плана за улична регулация на с. Бусманци, район „Искър” от о.т. 51 до о.т. 52 и при о.т. […]

Прочети повече

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат  2021 – 2025 год. Повече информация – тук.   […]

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА сгради с идентификатори702.245.1 и 68134.702.245.2, находящи се в ПИ с идентификатор 68134.702.245 (УПИ XIV-245), кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по плана на гр. София, СО-район „Слатина”; сгради с идентификатори: 702.1245.2, 68134.702.1245.4 и 68134.702.1245.5, находящи се в ПИ с идентификатор 68134.702.1245 (УПИ XIII-245а, кв. 202б, м. „Подуяне-Редута” по […]

Прочети повече

до: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с идентификатор 68134.702.566, УПИ XX – 568, кв. 222, „Части от м. „Подуене”, по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № […]

Прочети повече

до: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлени имоти с идентификатори 68134.702.586, 68134.702.588, 68134.702.589 и 68134.702.584, УПИ XVII-588,598, XVIII-584, ХХVII – 586,587, кв. 231, „Части от м. „Подуяне” и „Гео Милев“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. […]

Прочети повече

Обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Решение №301 на СОС от 09.07.2020 г. Схема на нова пътна връзка.     Посетена: 655

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ От 8.09. до 11.09. 2020 г. от 8.00 до 12.00 часа ще се продават купони за „млечната кухня“ към ДГ №65 „Слънчево детство“. Детската млечна кухня ще работи от 14.09.2020 г. Желаещите да се запишат трябва да представят медицинска бележка, че детето няма доказана алергия към храни. съобщение Посетена: 26

Прочети повече

С пълния текст можете да се запознаете ТУК Посетена: 69

Прочети повече