Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за района на летище София – ТУК Посетена: 7

Прочети повече

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност, засегната от строителството на обект:  „Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул.„Шипка“, през квартал „Слатина“, до бул.„Цариградско шосе“, Обособена позиция № 2: „Проектиране и строителство на метроучастък от км.1+904,00 до км.3+460,00 с две подземни метростанции (МС 3 и МС 4) и междустанционна вентилационна уредба“, […]

Прочети повече

Уважаеми граждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете ТУК. Посетена: 10

Прочети повече

Уважаеми граждани, С пълния текст можете да се запознаете тук:   СКИЦА       СЪОБЩЕНИЕ Посетена: 15

Прочети повече

Уважаеми граждани, С пълния текст можете да се запознаете тук:  заповед_99б_ел..п уведомление_ЕЛ-Д.п Посетена: 121

Прочети повече

Уважаеми граждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел..п уведомление_ЕЛ-д.п уведомление_ЕЛ-К.п уведомление_ЕЛ-Л.п Посетена: 119

Прочети повече

         СО – район ,,Слатина“,  набира оферти  от  лицензирани  фирми  за  извършване  на годишно техническо обслужване (ГТО) на противопожарните средства в административната сграда, на бул. ,,Шипченски проход“ 67.           Набираните оферти  са за годишни техническо обслужване на следните противопожарни средства: Пожарогасители – 23 бр. Воден 9 л – 2 бр. Воден 6 л – […]

Прочети повече

Уважаеми граждани, С пълния текст можете да се запознаете тук:  заповед_99б_ел..п уведомление_ЕЛ-Б.п Посетена: 122

Прочети повече