С Ъ О Б Щ Е Н И Е   УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,   Информираме Ви за графика на фирма БалБок за мобилните събирателни пунктове за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата на територията на Столична община през 2023г,. като: Живак и уреди, съдържащи живак/живачни термометри, прекъсвачи и др./; Лакове и бояджийски материали; Домакински препарати […]

Прочети повече

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук: З-д РА-30-71 за 752 З-д РА-30-72 за 753 Посетена: 16

Прочети повече

Тук ще намерите полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност – ЕАД за пътуване с обществения транспорт на територията на София: Най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност – ЕАД   Посетена: 225

Прочети повече

Заповед и Уведомления по процедура с № РСЛ23-ГР94-222/24.01.2023г. заповед_99б_ел уведомление_ЕЛ-А уведомление_ЕЛ-Д_ Посетена: 23

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 124б на ЗУТ   ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА на УПИ VII – 170 (ПИ с идентификатор 68134.704.170 по КККР) и УПИ V-169 (ПИ с идентификатор 68134.704.169 по КККР), кв. 166, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София;   […]

Прочети повече

 О Б Я В Л Е Н И Е   Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – КОСАЧИ за поддържане на общинските зелени площи на територията на района на територията на район „Слатина’   Основни дейности: Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи терени на територията на район „Слатина”, […]

Прочети повече

Констативните протоколи на основание чл. 61, ал. 3 от АПК с №№ 343-349 от 31.01.2023 г. можете да свалите от тук: КП от 31.01.23г.№№343-349 Посетена: 16

Прочети повече

Уважаеми граждани на район Слатина, Във връзка с НОВИТЕ УТВЪРДЕНИ насоки за кандидатстване, по програмата за саниране на многофамилни сгради, на 03 Февруари 2023 г., Ви каним на отворенa срещa с външни експерти и специалисти от администрацията, на която бихте могли да зададете въпросите си и да получите повече информация по темата. Очакваме Ви в читалище „Светлина“, […]

Прочети повече

Пълния текст на уведомлението за инвестиционното предложение, можете да намерите тук –   Обява  Посетена: 404

Прочети повече

ОБЯВА-КОМПЕНСАЦИИ ПМС№7 АКТУАЛНО ЗА  КОМПЕНСАЦИИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ   ЗА  НЕПРИЕТИ  ДЕЦА  ДО  3 ГОДИНИ В Държавен вестник, брой 7 от 24 .01.2023г. е публикувано  Постановление № 7, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, касаещо компенсациите за неприети деца в общински ясли и детски градини с яслени групи до тригодишна възраст . Съгласно чл. 5 […]

Прочети повече