С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук. Посетена: 5

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XII-97, ЗА ОФИСИ, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИНИ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2016), УПИ V-109,234 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.234, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.109) И УПИ ІХ-131, ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ,СКЛАДОВЕ И ТРАФОПОСТ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2047), КВ. 3, М. „СПЗ-СЛАТИНА-СЕВЕР”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – […]

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр . София. С пълния текст на обявата може да се запознаете ту. Посетена: 8

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-84/07.07.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV на жилищна  сграда с подземни гаражи и магазини в имот 68134.702.1427 в УПИ XLI–1427, кв.206a, м.„Подуене – Редута”, район „Слатина”, град София” Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на […]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ №  2/ 13.07.2020 г. за съставен Констативен акт № 2/03.07.2020г     ДО: „ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700 С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ БЛ. 69, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 37; Ж.К. „ХР. СМИРНЕНСКИ” 1574, ГР. СОФИЯ   ДО: Г-н Веско Пачкински в качеството му на управител на „ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700 бл. 69, […]

Прочети повече

ДО: Г-Н МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „МОСТ КОМПЮТЪРС” ООД БЛ. 240, ЖК „ГЕО МИЛЕВ“, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ ГР. СОФИЯ № 1/ 08.07.2020г. за издаден Констативен акт № 1/02.07.2020г. Уважаеми г-н Михайлов, Уведомяваме Ви, че за строеж „Преустройство, състоящо се в обединяване на собствените на „МОСТ КОМПЮТЪРС“ ООД апартамент № 1 във вх. А на бл. […]

Прочети повече

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ ІІ-102, кв. 23, м. „Христо Ботев“ и УПИ ІV-92, кв. 23, м. „Христо Ботев“ по плана на гр. София, СО – район „Слатина“ Пълният текст на съобщението може да видите тук     Посетена: 15

Прочети повече