Съобщение до Румяна Димитрова-Радева, Радослав Радев и Ина Радева Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РА-30-393/05.12.18 г. на Директор на Дирекция „ОСК” Посещения: 0

Прочети повече

Свободни работни места София-област за месец декември 2018 г. Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец декември 2018 г.   Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-430/06.12.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.702.149, 68134.702.150 и  68134.702.151,   УПИ V – 149, VI – 150 и IX – […]

Прочети повече

Обявление за обществено обсъждане … /изтегли/ Заповед № РСЛ18-РД09-425/04.12.18 г…./изтегли/ Проект за изменение на ПУП…/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „А1 България” ЕАД и „БТК” ЕАД Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-416/20.11.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС …/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-401/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-402/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-403/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-404/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-405/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-407/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-408/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-409/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-410/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-411/13.11.2018 г. Посещения: 0

Прочети повече

Протоколи с номера от 18 до 20 от 13.11.2018 г. …/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-406/13.11.2018 г. …/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече